Köp tryggt Wallenstam

Datum: 2001-04-09 11:31

Veckans Affärer skriver att svårigheten att få tag i hyreslägenheter i storstäder är ett guldläge för Wallenstam.

Sedan återköpen av aktien inleddes i augusti har Wallenstams aktie stigit med 40 procent. Aktien handlas dock till knappt hälften av substansvärdet, mest för att det är tveksamt om huvudägaren med 45 procent av rösterna skulle acceptera ett uppköpsbud. Risken är liten men potentialen uppåt är begränsad, såvida inte hyressättningen fortsätter bli friare. Aktien är dock en trygg placering i orostider och Veckans Affärer rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
58,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser