Köp Trelleborg

Datum: 2004-02-19 13:35

Danske Bank upprepar köprekommendationen på Trelleborg.

Danske Bank upprepar köprekommendationen på Trelleborg. Banken har nyligen haft ett möte med bolagets ledning och fått ett bra intryck av Trelleborg. Huvudpunkterna för mötet var den gradvist återkommande marknadstillväxten och ytterligare mindre förvärv under de kommande åren. Danske förväntar att bolaget kommer att ha en organisk tillväxt inom Automotive på 2-3 procent under 2004 och på lång sikt förväntar Trelleborg att växa med 4-5 procent inom området, vilket även är i linje med Danske Banks prognoser.
Kurs då rekommendationen gavs:
142,25 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser