Köp Trelleborg

Datum: 2006-10-17 16:35

HQ Bank rekommenderar köp i Trelleborg.

HQ Bank höjer rekommendationen för Trelleborg till köp med riktkurs 170 kronor. Att det tredje kvartalet blir tufft är ingen nyhet, men därefter vänder det, enligt HQ Bank. En omstrukturering av Automotive, med hela eller delar av divisionen på försäljningslistan, utgör en potential för aktien, enligt HQ Bank. Marknadssatsningar och förbättrad distributionsstruktur inom Sealing Solutions borde kunna accelerera tillväxten, enligt HQ Bank. Trelleborg handlas till en rabatt på 20-25 procent på multiplar, enligt HQ Bank. I takt med fallande riskpremie i marknaden bör Trelleborgs uttalade förvärvsstrategi premieras igen, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 11,45 kronor för 2006 och 13,46 kronor för 2007, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
143,25 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser