Köp Transcom

Datum: 2005-02-15 10:26

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp av Transcom.

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp av Transcom. Återhämtningen i bolagets EBITA-marginal till 6,5% under fjolårets tredje kvartal har återställt aktiemarknadens förtroende, menar Penser. Trots den starka kursutvecklingen under andra halvåret 2004 ser Penser betydande potential i Transcom och rekommenderar köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
38 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser