Köp Tietoenator

Datum: 2003-05-02 10:09

Köp

Tieto

Den franska storbanken Cheuvreux rekommenderar sina kunder att köpa finsksvenska Tietoenator.

Cheuvreux anser att IT-konsulten Tietoenator återigen lyckats mycket väl under årets första kvartal. Vinsten och lönsamheten är god, vilket banken menar är en styrka. Dagens värdering av bolaget är låg och jämfört med den europeiska IT-sektorn så ter dagens kurs sig låg, enligt Cheuvreux. Enligt 2003 och 2004 års prognoser handlas aktien till p/e-talen 19,4 respektive 15. Riktkursen sätts till 164 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
137 kr
Riktkurs:
164 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser