Köp Tietoenator

Datum: 2003-10-09 08:46

Köp

Tieto

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Tietoenator.

Banken anser att den senaste tidens kursnedgång nu gjort aktien köpvärd. Banken anser att bolaget är attraktivt värderat ur ett fundamentalt perspektiv. Swedbank anser att Tietoenator har goda möjligheter att utvecklas väl i framtiden och att bolaget har god kompetens. Riktkursen sätts till 200 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
164,5 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser