Köp TietoEnator

Datum: 2005-02-08 13:25

Köp

Tieto

Finska Opstock rekommendationen för TietoEnator till köp från öka.

Opstock menar att IT-konsultens resultat var bättre än väntat och att bolaget nu går mycket starkt. Vidare menar Opstock att sett till tillväxten och de kommande vinsterna så är värderingen av bolaget i dagsläget försiktig.
Kurs då rekommendationen gavs:
237,5 kr

Rekommendation från: Opstock

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser