Köp TietoEnator

Datum: 2005-10-25 15:14

Köp

Tieto

Handelsbanken höjer rekommendationen till köp från öka i TietoEnator.

Handelsbanken höjer rekommendationen till köp från öka i TietoEnator efter kvartalsrapporten. Estimaten för vinst per aktie 2005-2007 sänks dock till följd av högre finansiella kostnader enligt Handelsbanken. TietoEnators utsikter och guidning om stark organisk tillväxt i början av nästa år ligger bakom den höjda rekommendationen.
Kurs då rekommendationen gavs:
258 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser