Köp TietoEnator

Datum: 2006-09-11 11:25

Köp

Tieto

Handelsbanken rekommenderar köp i TietoEnator.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen för TietoEnator efter bolagets möte med investerare i London. TietoEnator har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att förbättra finanserna, enligt Handelsbanken. Andra halvåret 2006 bedöms fortfarande bli bättre än första, enligt Handelsbanken. Marknaden är för försiktig i sina prognoser och det finns en god chans att bolaget slår förvätningarna, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
207,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser