Köp TeliaSonera

Datum: 2003-12-02 09:13

Svensknorska ABG Sundal Collier rekommenderar sina kunder att köpa TeliaSonera.

Svensknorska ABG Sundal Collier rekommenderar sina kunder att köpa TeliaSonera. Mäklarfirman spår att TeliaSonera kan komma att höja utdelningen från dagens 40 öre till 1,50 kronor under nästa år. Därutöver räknar ABG Sundal Collier med att Teliasonera återför ytterligare kapital till aktieägarna i form av en extrautdelning på 3 kronor eller genom att återköpa egna aktier för upp till 15 miljarder kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,25 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser