Köp TeliaSonera

Datum: 2005-10-11 15:31

Merrill Lynch höjer rekommendationen till köp i TeliaSonera.

Merrill Lynch höjer rekommendationen för TeliaSonera till köp med riktkurs 43 kronor. TeliaSonera är positionerat för en signifikant upvärdering till följd av stabiliserade operatörstrender, effekten av kostnadsbesparingar börjar påverka räkanskaperna positivt, och en optimering av balansräkningen enligt Merrill Lynch. Dessutom anser Merrill Lynch att marknaden är alltför försiktiga i sina prognoser vilket har gjort att TeliaSoneras värdering blivit attraktiv gentemot sektorn. Merrill Lynch förväntas sig en nettoomsättning på 21,7 miljarder kronor och en EBITDA på 7,5 miljarder kronor under Q3.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,7 kr
Riktkurs:
43 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser