Köp TeliaSonera

Datum: 2006-03-23 09:28

Swedbank rekommenderar köp i TeliaSonera.

Swedbank upprepar rekommendationen köp i TeliaSonera och höjer riktursen till 47 kronor från 45 kronor. Värdet för intressebolaget Megafon höjs efter att ha tagit del av fullständiga räkenskaper, inklusive balansräkningen, enligt Swedbank. Dessutom känner Swedbank förtroende, efter att ha träffat ledningen, för att marginalerna i Finland på sikt kan komma tillbaka till åtminstone 30 procent, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 3,48 kronor för 2006 och 3,79 kronor för 2007, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
45 kr
Riktkurs:
47 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser