Köp TeliaSonera

Datum: 2006-06-20 09:49

Swedbank Markets rekommenderar köp i TeliaSonera.

Swedbank upprepar rekommendationen köp i TeliaSonera och riktkursen sänks till 46 kronor från 49 kronor. En investering i Xfera i Spanien är kostsam och avkastningen högst osäker, enligt Swedbank. Banken känner inte till någon mogen marknaddär en ny aktör varit framgångsrik, enligt Swedbank. Bevisbördan ligger helt på TeliaSonera och i ett positivt scenario tror banken att Xfera når pay-back 2016, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
39 kr
Riktkurs:
46 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser