Köp TeliaSonera

Datum: 2006-06-28 17:46

Swedbank Markets rekommenderar köp i TeliaSonera.

Swedbank upprepar köprekommendationen i TeliaSonera och riktkursen höjs till 47 kronor från 46 kronor. Under 2006 ökar intressebolagens vinster och ger ett allt större bidrag till TeliaSoneras vinst per aktie, enligt Swedbank. Idag kommer mer än en tredjedel av nettovinsten från tillväxtmarknader och den andelen ökar, enligt Swedbank. Tillväxtprognoserna för Fintur höjs, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 3,46 kronor för 2006 och 3,73 kronor för 2007, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,8 kr
Riktkurs:
47 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser