Köp TeliaSonera

Datum: 2007-07-30 17:14

Glitnir rekommenderar köp för TeliaSonera.

Glitnir höjer rekommendationen för TeliaSonera till köp från tidigare bättre än index med riktkurs 58 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten levererade något bättre försäljning än förväntat medan EBITDA var något lägre än förväntat, enligt Glitnir. Den lägre EBITDA marginalen visar på att bolaget har ett prissättningsproblem när det försöker åstadkomma tillväxt och samtidigt bibehålla marknadsandelen i den Nordiska regionen, enligt Glitnir. TeliaSonera borde dock kunna motverka marginalpressen genom att skära ned kostnader och genom att utnyttja tillväxtpotentialen i Östeuropa och Asien, enligt Glitnir. Vinst per aktie förväntas bli 3,97 kronor för 2007 och 4,33 kronor för 2008, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,125 kr
Riktkurs:
58 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser