Köp TeliaSonera

Datum: 2008-01-03 14:31

Citigroup rekommenderar köp för TeliaSonera

Citigroup rekommenderar köp för TeliaSonera med riktkurs 67 kronor. Rekommendationen baseras på en sektorgenomgång. Sektorn som helhet handlas till en premie på 20 procent mot den europeiska aktiemarknaden i genomsnitt, men det finns ändå utrymme för uppgraderingar eftersom de underliggande faktorerna för den europeiska teleoperatörssektorn fortsatt kommer vara stark under 2008. Utförsäljningar av statliga innehav i teleoperatörer förväntas också. Trender för sektorn under 2008 är ett ökat utbud av kombinerade fasta och mobila tjänster möjligen kopplat till prispress, samt fortsatt förstärkning av regleringen av telekomtjänster inom EU, enligt Citigroup.
Kurs då rekommendationen gavs:
59,5 kr
Riktkurs:
67 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser