Köp TeliaSonera

Datum: 2009-07-15 11:20

Swedbank rekommenderar köp i TeliaSonera

Swedbank rekommenderar köp i TeliaSonera med riktkurs 45 kronor. TeliaSoneras fasta verksamheter stabiliserar gruppens marginaler i tuffa tider, enligt Swedbank. Först och främst har de börjat höja den fasta abonnemangsavgiften i Sverige, vilket stabiliserar och eventuellt lyfter marginalerna inom verksamheten, enligt Swedbank. Därtill utvecklas International Carrier starkt och bidrar med en positiv omsättningutveckling inom de fasta verksamheterna, enligt Swedbank. TeliaSonera har goda chanser att nå sitt mål om stabila marginaler i år, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
40,5 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser