Köp Tele2

Datum: 2002-04-05 15:10

Carnegie anser att Tele2 är köpvärd och höjer aktien från sin tidigare öka rekommendation.

Carnegie pekar på att det numera går allt bättre för den europeiska fasttelefonidelen och anser att det förbättrade kassaflödet och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna gör att aktien nu känns mer attraktiv. Carnegie spår att första kvartalet i år blir starkt, vilket medför att aktien har en god uppsida. I år spås nettoförlusten till 736 miljoner kronor. Nästa år väntas dock en vinst på 634 miljoner kronor. På sex månaders sikt sätts riktkursen till 390 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
296 kr
Riktkurs:
390 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser