Köp Tele2

Datum: 2004-09-07 10:30

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Tele2.

Hagströmer & Qviberg menar att relationen mellan Tele2 och TeliaSonera nu är tillbaka på samma nivå som vintern 2003. Detta anser mäklarfirman vara felaktigt på grund av att Tele2 växer betydligt sannare än TeliaSonera. Relativt bolagens marknadsvärde så menar H&Q att Tele2 ”potentiellt” kan skifta ut mer pengar än TeliaSonera.
Kurs då rekommendationen gavs:
288,25 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser