Köp Tele2

Datum: 2007-06-19 11:59

HQ Bank rekommenderar köp för Tele2.

HQ Bank upprepar köprekommendationen för Tele2 med riktkurs 170 kronor efter bolagets kapitalmarknadsdag. Potentialen är baserad på de beräkningar av bolagets värde som har gjorts för att ta hänsyn till den omfokusering som Tele2 genomgår för tillfället, enligt HQ Bank. Med antaganden om marginal-, kund- och intäktsnivåer för de olika verksamheterna, baserade på de finansiella och operativa målsättningar och riktlinjer som Tele2 kommunicerade under kapitalmarknadsdagarna, skulle en aktiekurs på 170 kronor kunna motiveras, enligt HQ Bank. Det motsvarar en ebitda värderingsmultipel för mobilverksamheten på 8,2 vilket motsvarar ett genomsnitt av Millicoms och Vodafones värdering på 2007 års estimat, enligt HQ Bank. För bredbandsverksamheten motsvarar det en ebitda värderingsmultipel på 10, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
113 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser