Köp Systemair

Datum: 2008-06-11 13:30

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp i Systemair

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp i Systemair. Omsättningsprognosen höjs mot bakgrund av förvärvet av Climaproduct och att ledningen fortsatt hävdar stark tillväxt i Östeuropa, enligt Handelsbanken. Bolaget har goda möjligheter att visa på kursdrivare eftersom tillväxten i Östeuropa är stark, den pågående internationella expansionen samt en bredare produktportfölj, enligt Handelsbanken. Värderingen på P/E(08/09e) på 10 gånger är attraktiv givet den höga förväntade tillväxten och potentiellt andra värdehöjande förvärv, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,75 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser