Köp Swedbank

Datum: 2007-01-17 16:58

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp för Swedbank.

Handelsbanken Capital Markets upprepar köprekommendationen för Swedbank och riktkursen höjs till 310 kronor från 280 kronor. Med en tillväxt i utlåningsvolymerna på 30 procent från Hansabank kommer det bidra med 9,3 procentenheter till Swedbanks totala räntenetto på 12,2 procent för 2007, enligt Handelsbanken. Handelsbanken har sedan två år tillbaka alltid legat över konsensus i estimaten och de anser att marknaden konsekvent underskattar den positiva påverkan av Hansabank, som kommer bidra med 80 procent av gruppens förväntade vinst före skatt 2007, enligt Handelsbanken. Vinst per aktie förväntas bli 23,20 kronor för 2007 och 25,10 kronor för 2008, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
264,5 kr
Riktkurs:
310 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser