Köp Swedbank

Datum: 2008-07-07 12:38

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i Swedbank.

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i Swedbank med riktkurs 160 kronor. Reserven för resultatbaserade ersättningar inom affärsområdet Baltisk Bankrörelse har reviderats till följd av för höga avsättningar under 2006 och 2007, enligt Penser. De ackumulerade reserverna kommer att minska med cirka 185 miljoner kronor under andra kvartalet 2008, och som en följd kommer de resultatbaserade personalkostnaderna inom Baltisk Bankrörelse att minskas med samma belopp, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,875 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser