Köp Swedbank

Datum: 2008-07-09 11:47

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i Swedbank

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i Swedbank med riktkurs 160 kronor. Swedbank bemöter nu ryktena om nyemission med att banken anser sig ha tillräckligt med kapital och planerar inte någon nyemission, enligt Penser. Samtidigt slår banken fast att dess bästa bedömning för kreditförluster för såväl innevarande som nästa helår fortfarande gäller, enligt Penser. Swedbanks kreditförlustnivå i Baltikum förväntas enligt banken uppgå till mellan 50-70 punkter både 2008 och 2009, enligt Penser. Bedömningen tar hänsyn till en förväntad utveckling av det ekonomiska klimatet och kreditkvaliteten i lånestocken, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
107,5 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser