Köp Swedbank

Datum: 2008-10-27 12:31

Penser rekommenderar köp i Swedbank

Penser upprepar köprekommendationen i Swedbank med riktkursen 100 kronor. Banken meddelade på måndagsmorgonen att den kommer att ta in 12,4 miljarder kronor i en nyemission genom att emittera 257,7 miljoner preferensaktier, enligt Penser. Teckningskursen har fastställts till 48 kronor, vilket motsvarar en rabatt på 19% jämfört med fredagens stängningskurs på A-aktien, enligt Penser. Tier 1 kapitalet enligt övergångsregler stiger från 6,8 procent till 8,3 procent och med fullt implementerade Basel II regler från 7,4 procent till 9,2 procent, enligt Penser. Totalt kommer antalet aktier efter emissionen uppgå till 773 miljoner aktier, enligt Penser. Kortsiktigt kan Swedbankaktien pressas ned med ytterligare 10 procent, men på lite längre sikt kommer en starkare balansräkning höja förtroendet för banken, vilket kommer att påverka värderingen positivt, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,125 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser