Köp Swedbank

Datum: 2009-01-15 10:45

Penser rekommenderar köp i Swedbank

Penser rekommenderar köp i Swedbank. De svenska bankernas exponering mot så kallade private equity bolag uppgår till cirka 115 miljarder kronor, varav Swedbank har en exponering på 16 miljarder kronor, eller 1,2 procent av bankens utlåning, enligt Penser. Alla bankernas exponering är mot nordiska bolag, enligt Penser. Bankerna medger att vissa engagemang är pressade men ser ändå att eventuella förluster kommer bli hanterbara, enligt Penser. Ingen av bankerna vill uppge några nivåer på eventuella förluster, men utlåningen är främst lån med bäst säkerhet vid en "default" situation, så det blir ägarna och de som lånat ut med sämre rätt som får ta de största förlusterna vid en konkurssituation, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,8 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser