Köp Swedbank

Datum: 2009-01-19 12:24

Penser rekommenderar köp i Swedbank

Penser rekommenderar köp i Swedbank med riktkurs 70 kronor. Den tilltagande krisen i Baltikum gör att Swedbank flyttar över dåliga krediter till separata problemkreditbolag för att effektivare kunna hantera krislånen, enligt Penser. Den rådande osäkerheten i omvärlden gör att Swedbank väljer att sluta med att lämna detaljerade guidningar över kreditförlustnivåerna i Baltikum helåren 2009 och 2010, enligt Penser. Tidigare guidning för kreditförlusterna i Baltikum för 2009 var 120 bps, enligt Penser. Denna nivån har banken sagt kommer bli högre, men vill inte sätta någon ny precis prognos, enligt Penser. Banken själv förväntar sig kreditförluster i Baltikum på 225 bps, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,55 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser