Köp Swedbank

Datum: 2009-02-12 12:16

Penser rekommenderar köp i Swedbank

Penser rekommenderar köp i Swedbank med riktkurs 45 kronor efter kvartalsrapporten. Exklusive goodwillnedskrivningen var resultatet i linje med bankens förväntningar och 20,2 procent bättre än konsensus, enligt Penser. Inklusive goodwillnedskrivning var resultatet dock 24 procent sämre än konsensus, enligt Penser. En goodwillnedskrivning görs för banken i Ukraina med 1,4 miljarder kronor, enligt Penser. Räntenettot ökade med 9,2 procent till 5.742 miljoner kronor medan provisionsnettot minskade med 20,7 procent till 2.011 miljoner kronor, enligt Penser. Kostnaderna ökade med 8,3 procent till 4.902 miljoner kronor, enligt Penser. Kreditförlusterna ökade till 1.633 miljoner kronor, enligt Penser. Utdelningen sänks med 50 procent till 4,50 kronor från 9 kronor, enligt Penser. Direktavkastningen på A-aktien är höga 13 procent medan preferensaktien ger 2,40 kronor, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,4 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser