Köp Sweco

Datum: 2005-02-22 14:45

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Sweco.

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Sweco. Den accelererande investeringskonjunkturen verkar inte avspegla sig fullt ut i orderböckerna för de tekniska konsulterna, skriver H&Q. Både Ångpanneföreningen (ÅF) och SWECO laddar för att öka tillväxten genom förvärv. Efter att ha träffat båda bolagen efter rapporterna råder det ingen tvivel att man letar lämpliga förvärvsobjekt, skriver H&Q.
Kurs då rekommendationen gavs:
135 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser