Köp Svolder

Datum: 2009-09-25 09:50

Erik Penser Bank rekommenderar köp i Svolder

Erik Penser Bank höjer rekommendationen i Svolder till köp från tidigare behåll och riktkursen höjs till 66 kronor från tidigare 56 kronor efter kvartalsrapporten. Det finns uppsida i aktien givet dagens attraktiva substansrabatt, enligt Penser. Svolders substansrabatt har ökat gradvis under den senaste månaden och idag är rabatten 15,2 procent, enligt Penser. Detta är en attraktiv nivå med tanke på att substansrabatten tenderar att röra sig ner mot noll i samband med att utdelningen avskiljs från aktien, vilket sker per den 20e november i år, enligt Penser. I Svolders rapport för fjärde kvartalet 08/09 framkom det även att bolaget hade köpt 750000 aktier i B&B Tools, vilket är positivt eftersom banken har en köprekommendation på B&B Tools, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
56 kr
Riktkurs:
66 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser