Köp Stora Enso

Datum: 2003-02-03 08:20

Stora Enso uppgraderas till köp.

Swedbank Markets anser att Stora Ensos stora kursfall nu skapar ett bra köptillfälle. Resultatet var sämre än väntat och banken har en ganska försiktig syn på året där ett prisfall på 8 procent spås för tidningspapper. Bolaget har en bra balansräkning och hög direktavkastning, vilket indikerar ett köptillfälle skriver banken. Rekommendationen höjs från neutral till köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
82,5 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser