Köp Stora Enso

Datum: 2006-09-11 16:41

Jyske Bank rekommenderar köp i Stora Enso.

Jyske Bank rekommenderar köp i Stora Enso med riktkurs 116 kronor. Det finns en stor omstruktureringspotential i den europeiska verksamheten, anser Jyske Bank. Flera producenter lägger ned fabriker vilket är positivt för prisutvecklingen, enligt Jyske Bank. En mer kostnadseffektiv produktion i Brasilien bådar gott för framtiden, enligt Jyske Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,25 kr
Riktkurs:
116 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser