Köp Stora Enso

Datum: 2007-07-09 15:00

Jyske Bank rekommenderar köp för Stora Enso.

Jyske Bank rekommenderar köp för Stora Enso. För Stora Enso ses goda möjligheter för ytterligare prishöjningar på papper, enligt Jyske Bank. Dessutom räknar banken med att nya strategiska åtgärder under sommaren kan stödja bolagets resultatutveckling 2008, enligt Jyske Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
130,625 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser