Köp Stora Enso

Datum: 2007-07-16 16:04

Goldman Sachs rekommenderar köp för Stora Enso.

Goldman Sachs upprepar köprekommendationen för Stora Enso med riktkurs 146,40 kronor. Vinstprognoserna för Stora Enso har justerats med anledning av skogsbolagets besked om att två positiva engångsposter med en nettoeffekt på rörelseresultatet om 117 miljoner kronor kommer att påverka det andra kvartalet, enligt Goldman Sachs. Vinstprognosen på två miljarder kronor för rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster i det andra kvartalet upprepas dock och även helårsprognosen för motsvarande resultatmått upprepas, enligt Goldman Sachs.
Kurs då rekommendationen gavs:
126,875 kr
Riktkurs:
146,4 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser