Köp Stora Enso

Datum: 2007-07-30 17:18

SEB Enskilda rekommenderar köp för Stora Enso.

SEB Enskilda höjer rekommendationen för Stora Enso till köp från behåll med riktkurs 138 kronor efter kvartalsrapporten. Stora Ensos nya lednings fokus ligger på att öka lönsamheten och banken förväntar sig att åtgärder kommer att kommuniceras under hösten, enligt SEB Enskilda. Bolaget bedöms komma att delta i den omstrukturering av skogssektorn som förväntas ske de närmaste 12-24 månaderna, enligt SEB Enskilda. I processen förväntas bolaget minska sin exponering mot de mogna marknaderna i Nordeuropa och Nordamerika och samtidigt öka exponeringen mot tillväxtmarknaderna, enligt SEB Enskilda. En försäljning av delar av bolagets verksamhet i Nordamerika skulle vara välkommen, enligt SEB Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
115,5 kr
Riktkurs:
138 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser