Köp Stora Enso

Datum: 2007-07-30 17:19

Goldman Sachs rekommenderar köp för Stora Enso.

Goldman Sachs sänker rekommendationen för Stora Enso till köp från övertygande köp och riktkursen sänks samtidigt till 135 kronor från 147 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten var svag och det är tydligt att bolaget får det svårt att nå de kortsiktiga operationella utsikterna, enligt Goldman Sachs. Estimatet för Stora Ensos rörelseresultat för 2007 justeras ned främst beroende på bolagets höjda kostnadsprognos, enligt Goldman Sachs. Köprekommendationen behålls dock, främst på grund av förväntningar om en åtgärdsplan under andra halvåret, enligt Goldman Sachs.
Kurs då rekommendationen gavs:
115,375 kr
Riktkurs:
135 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser