Köp Stora Enso

Datum: 2009-05-12 11:52

Penser rekommenderar köp i Stora Enso.

Penser rekommenderar köp i Stora Enso med riktkurs 61 kronor. Stora Enso kommer enligt bankens prognoser att se en stark utveckling 2010 i takt med att efterfrågan stabiliseras, kostnaderna för råvaror minskar och effekterna från kostnadsbesparingsprogram får effekt, enligt Penser. Stora Enso väntas nå en vinst per aktie på 3,93 kronor för 2011, vilket ligger 33 procent över konsensus, motsvarande P/E 12,4 gånger, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,25 kr
Riktkurs:
61 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser