Köp Stora Enso

Datum: 2009-05-19 12:06

Penser rekommenderar köp i Stora Enso

Penser rekommenderar köp i Stora Enso med riktkurs 60 kronor. Stora Enso meddelade att bolaget kommit överens om att tillsammans med Chilebaserade Arauco köpa 130.000 hektar egen mark och plantager samt 6.000 hektar arrenderad mark i Uruguay av den spanska massatillverkaren ENCE för 2,6 miljarder kronor på skuldfri basis, och Stora Ensos andel av transaktionen är 50 procent, enligt Penser. Förvärvet innefattar även ett bruk under uppförande i Punta Pereira samt övrig infrastruktur, enligt Penser. Något definitivt investeringsbeslut har dock ännu inte tagits av Stora Enso och Arauco, enligt Penser. Förvärvet är i linje med Stora Ensos strategi att expandera inom massaproduktion baserad på lågkostnads plantagebaserad vedråvara, enligt Penser. Stora Enso och Arauco har sedan tidigare LWC pappersbruket Arapoti i Brasilien tillsammans, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
54 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser