Köp Stora Enso

Datum: 2009-07-23 12:14

Penser rekommenderar köp i Stora Enso

Penser rekommenderar köp i Stora Enso med riktkurs 62 kronor efter kvartalsrapporten. Resultatet var bättre än väntat med rörelseresultat exklusive engångsposter på 522 miljoner kronor mot konsensus på 140 miljoner kronor, enligt Penser. Lägre kostnader om 3 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet 2008, främst för ved och fasta kostnader, vägde upp ett fortsatt svagt marknadsläge, enligt Penser. Ledningen fortsätter att flagga för ytterligare kapacitetsnedläggningar i Finland som kommer att presenteras under tredje kvartalet 2009, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
45,7 kr
Riktkurs:
62 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser