Köp Stora Enso

Datum: 2009-10-01 11:46

Erik Penser Bank rekommenderar köp i Stora Enso

Erik Penser Bank rekommenderar köp i Stora Enso med riktkurs 58,50 kronor. Stora Enso höjer listpriserna på sågtimmer med mellan 30 och 70 kronor per kubik från och med idag, beroende på träslag och geografi, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
48,5 kr
Riktkurs:
58,5 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser