Köp Stora

Datum: 2002-03-11 10:27

Skandiabanken höjer sin rekommendation till köp i Stora Enso.

Banken menar att det under den senaste tiden kommit en rad tecken på att konjunkturen är på väg att vända. Detta skulle gynna Stora som kommer att se sin vinst öka snabbare än bolag som är mindre konjunkturkänsliga. Det orosmoln som fortfarande finns kvar är huruvida massapriset skall stiga från dagens priser kring 450 dollar per ton. Sett till årets och nästa års prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på 18,5 respektive 10,6. rekommendationen höjs från avvakta till köp och riktkursen sätts till 175 kronor på tre månaders sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
143 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser