Köp Stora

Datum: 2003-05-02 09:36

Skandiabanken rekommenderar köp av Stora Enso.

Skandiabankens analytiker tror att papperstillverkaren Stora Enso kommer att dra nytta av det något stabilare marknadsläget i skogssektorn, genom kommande prishöjningar. Banken menar nu att aktien är lågt värderad när den handlas till ett p/e-tal på cirka 13. Nästa år stiger vinsten och vinstmultipeln faller till 8.
Kurs då rekommendationen gavs:
90,5 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser