Köp stabilt Skistar

Datum: 2004-01-12 23:50

Veckans Affärer rekommenderar köp av Skistar.

I år räknar tidningen med att vinsten per aktie för Skistar blir 13,40 kr. Det ger ett P/E-tal på 13 och VA anser att det är en rimlig värdering med tanke på Skistars stabila intäkter och organiska tillväxtmöjligheter. Från nuvarande kursnivå väntas aktien inte bli någon raket, men avkastningen bedöms kunna bli åtminstone väl i nivå med genomsnittsaktien. Någon risk för större vinsttapp finns inte enligt VA och bolagets kassaflöden spås bli fortsatt starka.
Kurs då rekommendationen gavs:
166,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser