Köp stabilt Fagerhult

Datum: 2001-03-20 11:45

Finanstidningen skriver att Fagerhult bjuder på stabil tillväxt till lågpris.

Fagerhults organiska försäljningstillväxt har legat runt 8-9 procent årligen under de senaste fem åren. Vinstutvecklingen har följt samma stabila utveckling. Bolaget är skuldfritt och har en nettokassa på närmare 100 miljoner kr. Finanstidningen skriver att Fagerhult lätt skulle kunna skifta ut motsvarande halva börsvärdet, ca 450 miljoner kr, utan att förvärvsmöjligheterna eller det finansiella risktagandet påverkas särskilt negativt. Finanstidningen ser inget hot mot Fagerhults stabila tillväxtbana och rekommenderar köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
73 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser