Köp SSAB

Datum: 2002-05-16 14:10

Carnegie rekommenderar köp av SSAB.

Carnegie anser att SSABs rapport som presenterades i slutet av april var bättre än väntat. Framför allt var det Oxelösund som överraskade positivt på såväl omsättnings- som resultatsidan. Vidare bedömer Carnegie att de amerikanska importavgifterna endast kommer ha en begränsad effekt på den europeiska stålindustrin. Sett till 2002 års prognos handlas aktien till Price/Book Value på 119 procent, vilket Carnegie bedömer som attraktivt.
Kurs då rekommendationen gavs:
117,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser