Köp SSAB

Datum: 2007-02-07 17:18

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp för SSAB.

Handelsbanken Capital Markets upprepar köprekommendationen för SSAB efter helårsrapporten. Rapporten var något bättre än marknadens förväntningar med ett EBIT för fjärde kvartalet på 1.589 miljoner kronor jämfört med marknadens förväntningar om 1.548 miljoner kronor, enligt Handelsbanken. Utdelningen överträffar förväntningarna ordentligt med en ordinarie utdelning på 4,50 kronor per aktie och aktieåterköp av tio procent av utestående aktier, eller motsvarande 17 kronor per aktie, enligt Handelsbanken. Banken hade förväntat sig 13,50 kronor i ordinarie utdelning plus återköp, enligt Handelsbanken. Utsikterna för första kvartalet är positiva med högre stålpriser men med en negativ effekt på 100 miljoner kronor, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
174 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser