Köp SSAB

Datum: 2007-05-23 14:55

HQ Bank rekommenderar köp för SSAB.

HQ Bank rekommenderar köp för SSAB och riktkursen höjs till 290 kronor från 270 kronor. Förvärvet av IPSCO höjer potentialen i SSAB, enligt HQ Bank. En förstärkning av efterfrågan på stål i Nordamerika år 2008, i kombination med en obruten styrka inom energisektorn driver tillväxten för IPSCO framöver, enligt HQ Bank. Det motiverade värdet för IPSCO ligger knappt 20 procent över budnivån, enligt HQ Bank. Några synergier på kostnadssidan för SSAB i och med förvärvet av IPSCO finns antagligen inte men däremot minskar risken på både kostnads- och intäktssidan genom diversifiering, enligt HQ Bank. Rapporten för årets första kvartal förstärkte den positiva bilden av tillväxten i efterfrågan på SSABs nischprodukter, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
247,5 kr
Riktkurs:
290 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser