Köp SSAB

Datum: 2007-08-30 15:13

HQ Bank rekommenderar köp i SSAB.

HQ Bank höjer rekommendationen för SSAB till köp från No Case och samtidigt upprepas riktkursen 260 kronor. Det inte har skett någon förändring av fundamenta under kursfallet på över 20 procent sedan toppen i juli, enligt HQ Bank. De nordeuropeiska stålpriserna har fortsatt att stiga något och i Sydeuropa har de vänt upp igen, enligt HQ Bank. Sammanfattningen av rapporterna för andra kvartalet är att orderböckerna hos de största kundgrupperna för SSABs nischprodukter fortsätter att växa, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
226,75 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser