Köp SSAB

Datum: 2007-09-14 13:24

ABN Amro rekommenderar köp för SSAB.

ABN Amro rekommenderar köp för SSAB men riktkursen sänks från 311 kronor till 290 kronor. Bankens vinst per aktie prognoser för 2008 och 2009 höjs med 18-22 procent på grund av höjningar av estimatet för europeiska kålstålspriser och integreringen av IPSCO förvärvet, enligt ABN Amro. Köprekommendationen baseras på värderingen och det potentiella värdeskapandet i och med förvärvet av IPSCO, enligt ABN Amro. SSAB förväntas sälja den förvärvade tub verksamheten vilket skulle avsevärt minska bolagets skuldsättning avsevärt och fokusera bolaget på den starka plåtverksamheten, enligt ABN Amro. Riktkurssänkningen baseras mestadels på lägre värderingsmultiplar för jämförbara bolag, enligt ABN Amro. Vinst per aktie förväntas bli 21,80 kronor för 2007 och 24,30 kronor för 2008, enligt ABN Amro.
Kurs då rekommendationen gavs:
233 kr
Riktkurs:
290 kr

Rekommendation från: ABN AMRO

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser