Köp SSAB

Datum: 2008-10-28 11:39

Penser rekommenderar köp i SSAB

Penser rekommenderar köp i SSAB efter kvartalsrapporten. Sammantaget var det en bra rapport, enligt Penser. Omsättningen under kvartalet blev 13,4 miljarder kronor mot väntade 14,2 miljarder kronor enligt konsensus, enligt Penser. Rörelsemarginalen ökade till 19,7 procent mot väntade 18,5 procent, enligt Penser. Vinsten före skatt ökade till 2,73 miljarder kronor mot väntade 2,34 miljarder kronor, enligt Penser. Rapporten visar att bolagets prishöjningar har kompenserats för kraftigt höjda råvarukostnader, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,25 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser